Hjelpe Montenegro!

Hjelp Montenegro ble dannet etter at 10. trinn ved Orre skule hadde lagt sin avslutningstur til Djenovici i Montenegro ikke langt fra Igalo. Denne turen var en annerledes skoletur. Ved å kombinere hjelpesending til trengende med avslutningstur fikk de en fantastisk opplevelse og æresmedlemskap i Montenegros Røde Kors. Siden har flere skoler fulgt opp og gjort det samme.

Vi besøkte et dagsenter for handikappede barn i Igalo som trenger umåtelig med hjelp, dette er bakgrunnen for at Hjelp Montenegro ble dannet.

Det første og viktigste målet er å skaffe penger til bil/buss med rullestolrampe slik at barna får økt sin mobilitet. I tillegg trenger de både vanlige og elektriske rullestoler.

94 kullet fra Bokn og Undheim skoler har begge bidratt med kr 10 000,- hver til buss. Du kan også bidra ved å gi ett bidrag til konto: 3325.37.00853.

Kontakt oss på post@hjelpmontenegro.no